Gdy serce pisać chce. Uli wierszuli

w ciemności byłaś

gdy wszystko się wali

a zdrowie już w oddali

szczęście, miłość... co to jest?

chcesz zapomnieć...tego chcesz?

znów w ciemności byłaś

łzy popłynęły...gdy się wybudziłaś

i tylko nadziej chcesz...

żeby nie bolało